Kırşehir 1 Şubesi

Memur-sen Olarak Eylem Kararı aldık

   Daha iki gün önce(17/08/2019) toplu sozleşme ile  verilen teklifi yeterli bulmayan ve 81 il de eş zamanlı basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu teklifin içerdiği oranlar boyutuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle malul olduğunu ifade ederek, “Bu teklif, Yeni Türkiye’yi görme, Büyük Türkiye’yi yansıtma, Güçlü Türkiye’yi yaşatma noktasında maluldür. Bu teklif, refahı tabana yayma, gelir dağılımında adaleti sağlama açısından maluldür” dedi.

 

 

EYLEM KARARI ALDIK

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın dün gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı çağrı karşılıksız kaldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 4+4 ve yüzde 3+3’ten oluşan teklifini revize etmedi. Ayrıca iki günlük müzakere uzatma teklifine de cevap vermedi. Bunun üzerine Memur-Sen iş bırakma kararı aldı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden başkanlar kurulu toplantısında iş bırakma kararı çıktı. İl temsilcileri toplantısı, başkanlar kurulu toplantısı ve genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı sonucu çıkan karara göre, Memur-Sen bugün saat 15:00’te iş bırakma eylemi, saat 17:00’de ise bakanlık önünde cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu’nun yedi maddelik kararında iş bırakma eylemi ve cüzdan bırakma eyleminin gerekçelerine yer verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

a) Aradan geçen 19 günlük süreye rağmen kamu görevlileri lehine sonuç oluşturma esaslı anlayışı benimsememesine,

b) Taraflar arası eşitlik ilkesiyle uyumlu yaklaşım sergilememesine,

c) Her biri kamu görevlilerinin sorunlarının tespitine ve çözümüne, haklı istek ve beklentilerinin hayata geçirilmesine imkân sağlayacak toplu sözleşme tekliflerine kayıtsız kalmak odaklı tavır ve uygulamalarına,

d) Geçmiş dönem toplu sözleşmelerinde yer alan kazanımları değersizleştirilmesine ve toplu pazarlık kapsamının dışında ilan edilmesine yönelik girişimlerine,

e) Kamu görevlilerinin özlük, mali ve sosyal haklarına, demokratik sendikal hakları ile çalışma şartlarına dair 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifi noktasında pazarlık masasına kapsayıcı ve emeğe değer verici nitelikte herhangi bir teklif sunmamasına,

f) 2020 ve 2021 yıllarında kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılacak artışa ilişkin oran, seyyanen zam tutarı ile refah payı esaslı Konfederasyon teklifine olumlu cevap verilmesi sonucunu doğuracak nitelikte teklif sunmaması ve adım atmamasına,

g) Hizmet kolunun kapsamındaki kurumların bütününe ve her birine mahsus tekliflerin ve münhasır kadro, görev, unvan, görev yeri gibi hususlara bağlı olarak masayla sunulan sendika tekliflerine dair genel nitelikte olumsuz bakış sergilemesine,

dikkat çekmek, tepki vermek, kamuoyunda bu noktada farkındalık oluşturmak, emek tarafının tekliflerine ve tepkilerine kamu görevlilerinin ve farklı toplum kesimlerinin destek vermesini sağlamak amacıyla 20 Ağustos 2019 Salı günü Ankara iliyle sınırlı olmak üzere bütün hizmet kollarında sendikalarımızın katkıları ve ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan üyelerimizin katılımıyla; saat 15:00 itibarıyla “iş bırakma”, saat 17:00 itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet binası önünde “Boş Kalırsa Eylem, Doldurulursa Bayram” eylemleri ve buna dair basın açıklamaları yapılmasına, eylem kararının üye sendikalara duyurulmasına, sendikalarca bu noktada eylem kararı alınmasına, üye sendikaların Ankara ilindeki şube ve temsilciliklerine ve bunlar üzerinden üyelere duyurulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.