Kırşehir 1 Şubesi
355 | | | 17-10-2016
Önce insan evvela ahlak
Mithat SEVİN

Büyük bir tehdit altındayız, kaygımız çok, çünkü gençlerimiz medeniyet değerlerimize gittikçe yabancılaşıyor. Gençlerimiz medeniyet öncülerimizi tanımıyor, kültürel yönden erozyona, sosyal yönden dumura uğruyor. Bu yozlaşmayla gençlerimizin hayatları çok çeşitli, ancak renksiz, bedeni hazza yönelik fakat ruhsuz imkanlar artsa da gönül darlık içerisinde. Yozlaşmanın en büyük bedeli ise ahlakın buharlaşmasıdır. Hz. Ali, “Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır”, Aristo ise “En bedbaht millet, kaleleri ayakta iken kültürü ve ahlâkı harabe olan millettir” demiştir. Yıkılmasın kalelerimiz, hiç zaman kaybedilmesin.

 

Temelde bir davranış bilimi olan ahlak, erdemin de ön şartıdır. Onun içindir ki, gençlerin, açılan vahşet çukuruna düşmesini engelleyecek olan ahlaktır. Hak, adalet ve eşitlik gibi evrensel değerlere yönelişin şifresidir, ahlak. Evrensel nitelik kapsamındaki insani değerler, insanlığın ahlak temelli birikimidir. Bu çerçevede, insan hak ve özgürlüklerini, daha kapsayıcı bir ifadeyle, insan onurunu korumak, insan onuruna yönelik ihlalleri en aza indirmek öncelikle ahlaklı insanı inşa etmekle mümkündür.

 

Bu nedenle, önce ahlak sorunu masaya yatırılmalı, stratejik bir konu olan ahlak eğitimi için derhal harekete geçilmelidir. Gençlik, güzel ahlakla buluşturulmalı, eğitim sistemi bu ilke üzerine yeniden inşa edilmelidir.

 

Eğitim sistemi, dayatma ve ideolojilerden arındırılmalı, bireyin özgüvenini artıracak, yeteneklerini geliştirme zemini oluşturacak ve kendini gerçekleştirme imkânı sağlayacak şekilde yenilenmelidir. Eğitim sistemi reforme edilirken, değerlerimizle barışmayı, evrenselliğe yabancılaşmamayı esas alan bir yaklaşımla hareket edilmelidir. Bu toprakların eğitim tarihi, meziyet ve şahsiyeti aynı anda kazandıracak birikim ve tecrübeyi içinde barındırmaktadır. Eğitimde, “bireyin” erdemli insana dönüşme süreci esas alınmalı ve önceliği ahlaka veren kariyerli birey hedeflenmelidir. Bunun için de, geçmişiyle güçlü bağlar kurabilen, kadim medeniyet değerlerini taşıyabilen, bununla birlikte gelecek tasarımı yapma yeteneğine sahip, öz güveni yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak demokratik zihniyet ve düşünce ortamı sağlanmalıdır.

 

Gençlik, maddi hazlara yönelik reklamlarla, dizilerle, kof program ve sosyal medya bombardımanıyla esaret altına alınmış; muhalif düşünceden uzaklaştırılmış, basmakalıp beğenilerin içine istiflenmiş, doğruyu bulması imkansızlaştırılmış, gerçek bilgiye ulaşması sakatlanmıştır. Hiç vakit kaybetmeden çocuklara aşırı derecede enjekte edilen kof müfredatlar değiştirilmelidir. Eğitim, temel insan hakları zeminine oturtulmalı, vesayetten ve militarist uygulamalardan kurtarılıp daha fazla sivilleştirilmelidir. Öğrencilerimiz, biricikliği korunarak sosyal ideallerle güçlendirilmeli, yıkıcı rekabet anlayışından uzak, değerler eğitiminin merkeze alındığı bir söylem ve anlayışla yetiştirilmelidir.

 

21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesinde kılavuzluk edecek olan eğitim-öğretim programlarının; dünden farklı olarak bugün herkesin beklentilerine cevap verecek ortak değerleri ve kültürü özümsemiş, çatışma ve ayrımcılık yerine uzlaşmayı sağlayan, manevi değerlere saygılı, çoğulcu, katılımcı, hakkı ve hakkaniyeti gözeten, erdemli toplumu oluşturacak bireylerin yetişmesine katkı verecek şekilde düzenlenmesi hayati öneme sahiptir. Biz Eğitim-Bir-Sen olarak, güçlü, köklü ve kadim bir medeniyete sahip bir ülke olarak ‘Yeni Türkiye’nin felsefesine uygun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde ısrarcı ve bunun takipçisi olacağız. 

Tüm Yazılar
1 Önce insan evvela ahlak